Pomoć Kontakt Provjera transakcije Alati English Kraj rada
Prijava na Erste NetBanking  NetBanking
Prijava TAN tablicom
Prijava Display karticom
Korisničko ime
Zaporka
 
Sigurnosne obavijesti
Zapamtite, Banka nikad od Vas neće tražiti korisničke podatke elektroničkom poštom ili SMS-om. Ukoliko ste primili e-mail ili SMS u kojem se traže Vaši korisnički podaci ili u privitku ima bilo kakvu aplikaciju, prijavite prevaru pozivom na 072 555 555.
Sigurnost Što napraviti ako je pristup usluzi blokiran?
UPUTA ZA PRIJAVU DISPLAY KARTICOM

Novi klijenti karticu podižu u poslovnici banke, dok postojeći svoju novu Display karticu primaju poštom na kućnu adresu. Proces aktivacije različit je za nove klijente u odnosu na postojeće kojima nova Display kartica zamjenjuje dosadašnju Maestro karticu, kao i TAN tablicu.

Za detaljnu uputu odaberite način na koji ste zaprimili Display karticu:
Aktivacija kartice
Ako ste karticu primili poštom, prije početka korištenja  karticu trebate aktivirati na način da se prijavite na NetBanking svojom TAN tablicom i u polje iznad prikaza stanja Vaših računa upišete broj kartice. Klikom na polje “Aktiviraj karticu” kartica će se aktivirati te osim toga:
  • TAN tablica će postati nevažeća i više se neće moći koristiti, već ćete za prijavu koristi isključivo Display karticu
  • deaktivirat će se stara Maestro kartica, a novu Maestro Display karticu koristit ćete na bankomatima i prodajnim mjestima s istim PINom koji ste koristili sa starom karticom.
Prva prijava Display karticom
Za prijavu Display karticom u polja na prijavnom ekranu unose se korisničko ime i jednokratna zaporka koju kreira Display kartica. Prijava se odvija na sljedeći način:
 1.
Promjena zaporke
Kod prve prijave automatski će se prikazati stranica za promjenu zaporke. U polje "Trenutna zaporka" unesite prve 4 znamenke svoje stare zaporke koju ste koristili uz TAN tablicu. Zatim dva puta unesite novu zaporku po svojoj želji, a tu ćete novu zaporku kod sljedećih prijava unositi u Display karticu.
Svaka sljedeća prijava Display karticom
Postupak kod svake sljedeće prijave jednak je prvoj prijavi, samo se u karticu unosi zaporka koju ste sami kreirali kod prve prijave.
PIN i zaporka za Maestro Display karticu
Uz Maestro Display karticu koristite dva tajna broja:
  • PIN za korištenje kartice na bankomatima i prodajnim mjestima
  • zaporku za prijavu na usluge elektroničkog bankarstva.
Ta su dva broja različita i nisu povezana. PIN možete promijeniti na bankomatu, a zaporku koristeći usluge elektroničkog bankarstva.
Aktivacija kartice
Ako ste karticu preuzeli u poslovnici, spremna je za korištenje i nije ju potrebno aktivirati.
Prva prijava Display karticom
Za prijavu Display karticom u polja na prijavnom ekranu unose se korisničko ime i jednokratna zaporka koju kreira Display kartica. Prijava se odvija na sljedeći način:
 1.
Promjena zaporke
Kod prve prijave automatski će se prikazati stranica za promjenu zaporke. U polje "Trenutna zaporka" unesite prve 4 znamenke svoje stare zaporke koju ste koristili uz TAN tablicu. Zatim dva puta unesite novu zaporku po svojoj želji, a tu ćete novu zaporku kod sljedećih prijava unositi u Display karticu.
Svaka sljedeća prijava Display karticom
Postupak kod svake sljedeće prijave jednak je prvoj prijavi, samo se u karticu unosi zaporka koju ste sami kreirali kod prve prijave.
PIN i zaporka za Maestro Display karticu
Uz Maestro Display karticu koristite dva tajna broja:
  • PIN za korištenje kartice na bankomatima i prodajnim mjestima
  • zaporku za prijavu na usluge elektroničkog bankarstva.
Ta su dva broja različita i nisu povezana. PIN možete promijeniti na bankomatu, a zaporku koristeći usluge elektroničkog bankarstva.
Sumnjate li da je Vaš račun zloupotrebljen?
Ako da, molimo Vas da unesete korisničko ime i pritisnete tipku: