NetBanking

Prijava na Erste NetBanking    

NOVO!!!
Obavijest o hakerskim napadima
Upozorenje!

Željeli bismo vas upozoriti da smo zabilježili prijave na Erste NetBanking koje dolaze sa zaraženih računala korisnika.
Nakon što upišete svoje korisničko ime i jednokratnu zaporku te pritisnete tipku "Prijava", u normalnom vam se radu ne smije prikazati poruka na jeziku koji nije hrvatski, kao u primjeru prikazanom na slici (npr. "bitte warten"):

Molimo vas da ako vam se prikaže takav ili sličan ekran, odmah kontaktirate banku na besplatan telefon 0800 7890 i prijavite sumnjive aktivnosti. Banka će odmah poduzeti potrebne radnje za sprečavanje mogućeg napada.
Sigurnosne preporuke:
Banka čini sve kako bi se odbili i prevenirali napadi na račune klijenata. Međutim, bez angažmana korisnika internetskog bankarstva to nije dovoljno za sprečavanje napada. Naime, napadi su usmjereni na računala klijenata i zato je vrlo važno pridržavati se svih sigurnosnih pravila:
održavajte osobna računala sigurnima od zlonamjernih programa korištenjem najnovijih verzija antivirusnih programa
redovito provodite sigurnosne mjere (npr. nikada ne otvarajte linkove niti privitke pristigle s nepoznatih e-mail adresa, ne instalirajte aplikacije i programe iz neprovjerenih izvora i slično)
čuvajte tajnost svojih pristupnih podataka, uključujući i zaporku za korištenje Display kartice, kao i samu karticu
želimo posebno naglasiti da vam za prijavu u Erste NetBanking nije potreban niti jedan drugi podatak osim korisničkog imena i zaporke, koju dobivate pritiskom brojke 6 na Display kartici
niti jedan djelatnik Banke nikada vas mailom ili telefonski ne traži da odate svoje korisničke podatke (korisničko ime, zaporku te sve jednokratne zaporke koje generira Display kartica)


Za više detalja o opasnostima i zaštiti od zlonamjernih programa te provođenju sigurnosnih mjera zaštite, posjetite http://www.antibot.hr.